อัลบั้มภาพที่ 55
การมอบช่อดอกไม้และเงินประกันให้ผู้ปกครอง

Click Here !!