อัลบั้มภาพที่ 4909
พิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562

Click Here !!