อัลบั้มภาพที่ 4895
คณะผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ ศึกษาดูงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Click Here !!