อัลบั้มภาพที่ 4882
ร่วมสวดพระอภิธรรมศพ คุณพ่อเทียบ ท้วมกร บิดา มาสเตอร์ไพฑูรย์ ท้วมกร

Click Here !!