อัลบั้มภาพที่ 4875
คณะบุคคลจากหน่วยงานต่างๆร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการ

Click Here !!