อัลบั้มภาพที่ 4804
งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนอัสสัมชัญ สวัสดีปีใหม่สื่อมวลชนและบุคคลสำคัญ

Click Here !!