Assumption College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 4909 : พิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562

    เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม  พ. ศ.  2562 งานอภิบาลศาสนาพุทธ  ร่วมกับฝ่ายกิจกรรม โรงเรียนอัสสัมชัญ จัดให้มีพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562  เพื่อให้นักเรียนเห็นความสำคัญของพิธีหล่อเทียนพรรษา และให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามของไทย  เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา (ปีนี้ตรงกับวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) โดยนิมนต์พระภิกษุ จำนวน 9 รูป จากวัดยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เจริญพุทธมนต์ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากมิสปราณี   สัมมาทรัพย์  คุณครูอาวุโส   เป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้แทนคณะครู ผู้แทนผู้ปกครอง และผู้แทนนักเรียน  ร่วมกันหล่อเทียนพรรษา จำนวน 2 ต้น ณ บริเวณใต้อาคาร ฟ. ฮีแลร์  โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
    สำหรับเทียนพรรษาทั้ง 2 ต้น จะได้นำไปถวายแด่พระสงฆ์ ณ วัดสวนพลู และวัดม่วงแค ในวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  เพื่อเป็นพุทธบูชาต่อไป

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 64 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  กายสิทธิ์    ร่มไมล์            ผู้โพสต์: มาสเตอร์  กายสิทธิ์    ร่มไมล์
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 469 ครั้ง (Login 2 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 467 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 61
()

รูปที่ 62
()

รูปที่ 63
()

รูปที่ 64
()
  1 2 3 4   

ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้