Assumption College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 4893 : กิจกรรมวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2562

            เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนอัสสัมชัญ จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2562 ในตอนเช้าหลังเคารพธงชาติได้มีการกล่าถึงความสำคัญของวันสุนทรภู่ ส่วนในตอนสายได้มีกิจกรรมการแสดงชุดต่างๆ โดยได้รับเกียรติจาก มิสผกาวัลย์ แทบประสิทธิ์ หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย เป็นประธานจุดธุปเทียนสักการะสุนทรภู่ โดยมีการแสดงของคณะครูและนักเรียน ประกอบด้วย การแสดงชุด “พระอภัยมณี ผีเสื้อสมุทร สุดทางรัก” การแสดงชุด “สุนทรภู่ รู้ยัง ?” การแสดงชุด “หน้ากากวรรณคดีไทย” และมีกิจกรรมตอบปัญหา เกี่ยวกับประวัติและผลงานของสุนทรภู่ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และ EP-M.1-3 ได้รับเกียรติจาก ภราดาวิทยา เทพกอม รองผู้อํานวยการ/หัวหน้าฝ่ายวิชาการ มอบรางวัลแก่นักเรียนที่ชนะเลิศการตอบปัญหา ณ หอประชุม Louis – Marie Grand Hall ชั้น 6 อาคารนักบุญหลุยส์-มารีย์  (Saint Louis – Marie  Memorial Building)  โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 63 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  ชาญชัย    ศรีนิยม  มาสเตอร์  กายสิทธิ์    ร่มไมล์  มิส  วราภรณ์    ใจสุวรรณ์            ผู้โพสต์: มาสเตอร์  ชาญชัย    ศรีนิยม
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 357 ครั้ง (Login 3 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 354 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 61
()

รูปที่ 62
()

รูปที่ 63
()
  1 2 3 4   

ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้