Assumption College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 4859 : บรรยากาศการทำพานไหว้ครู ปีการศึกษา 2562และบรรยากาศการตัดสิน

    เมื่อวันที่ 5  มิถุนายน พ.ศ. 2562 คณะครูและนักเรียนทุกระดับชั้นต่างช่วยกันประดิษฐ์พานดอกไม้ พานธูปเทียน  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ที่ห้อง LAB วิทยาศาสตร์ ชั้น 3 อาคาร ฟ.ฮีแลร์   ส่วนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6  ห้อง Pre-Function ชั้น 6 อาคารอัสสัมชัญ 2003  และนักเรียนระดับชั้น EP-M. 1- 6 ที่ตึกกอลมเบต์  ส่วนการตัดสินการประกวดพานดอกไม้ ธูปเทีย ณ  Pre-Function ชั้น 6 อาคารอัสสัมชัญ 2003  เพื่อใช้ประกอบในพิธีไหว้ครู ในวันที่  6  มิถุนายน พ.ศ. 2562   ณ หอประชุม Louis-Marie Grand Hall ชั้น 6 อาคาร Saint Louis-Marie Memorial Building  โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 67 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มิส  วราภรณ์    ใจสุวรรณ์  มาสเตอร์  กายสิทธิ์    ร่มไมล์  มาสเตอร์  ชาญชัย    ศรีนิยม            ผู้โพสต์: มาสเตอร์  กายสิทธิ์    ร่มไมล์
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 224 ครั้ง (Login 2 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 222 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 61
()

รูปที่ 62
()

รูปที่ 63
()

รูปที่ 64
()

รูปที่ 65
()

รูปที่ 66
()

รูปที่ 67
()
  1 2 3 4   

ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้