Assumption College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 4906 : ประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่1/ 2562 สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ


    เมื่อวันที่  7 กรกฎาคม  พ.ศ. 2562 สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ  จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่1/ 2562  โดยมี ดร.ชาติชาย นรเศรษฐาภร นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร สมาชิกร่วมประชุม  เพื่อชี้แจงผลการดำเนินงาน สรุปงบประมาณ ปี 2561 ของสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ ให้แก่สมาชิกได้รับทราบ   ณ ห้องประชุม Louis – Marie Grand  Hall  ชั้น 6  อาคาร Saint  Louis Marie  Memorial  Building    โรงเรียนอัสสัมชัญ  เขตบางรัก  กรุงเทพมหานคร

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 46 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  ชาญชัย    ศรีนิยม            ผู้โพสต์: มาสเตอร์  กายสิทธิ์    ร่มไมล์
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 194 ครั้ง (Login 3 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 191 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 41
()

รูปที่ 42
()

รูปที่ 43
()

รูปที่ 44
()

รูปที่ 45
()

รูปที่ 46
()
  1 2 3   

ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้