Assumption College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 4900 : อัสสัมชัญ คว้าแชมป์หุ่นยนต์ยุวชนชิงชนะเลิศประเทศไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ฝ่ายวิชาการ ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน งานมหกรรมสนามเด็กเล่นหุ่นยนต์ ประจำปี 2562 และการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนชิงชนะเลิศประเทศไทย จัดโดย ชมรมครูหุ่นยนต์ไทย ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จ.นนทบุรี ระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน พ.ศ. 2562 
ผลการแข่งขันมีดังนี้
ประเภท การแข่งขันหุ่นยนต์ หุ่นยนต์อัตโนมัติ Logistic bot 
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้รับโล่รางวัล และ เหรียญรางวัล 
สมาชิก ได้แก่
เด็กชายสิปปกร  ธัญญหาญ ชั้น ม.2/1 เลขประจำตัว  51765
เด็กชายภูรี  ตันติพาณิชย์กูล ชั้น ม.1/7 เลขประจำตัว  52787
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้รับโล่รางวัล และ เหรียญรางวัล 
สมาชิก ได้แก่
นายลัทธวัฒน์  เลาหะพันธุ์ ชั้น ม.6/1 เลขประจำตัว  49472
นายชัยสิทธิ์  คุปตานนท์ ชั้น ม.6/1 เลขประจำตัว  49147
ประเภท การแข่งขันหุ่นยนต์ หุ่นยนต์อัตโนมัติ The Fast 
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้รับโล่รางวัล และ เหรียญรางวัล 
สมาชิก ได้แก่
นายพชรพล  สุจินดาวัฒน์ ชั้น ม.4/2 เลขประจำตัว  51061
เด็กชายนรวิชญ์  พิบูลย์วงศ์ ชั้น EP-M.2/2 เลขประจำตัว  52157
โดยมี   มิสจิรัฐติ กิจสมุทร์ เป็นผู้ควบคุมดูแล
   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 42 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ:          ผู้โพสต์: มาสเตอร์  โสภณ    สกุลเรือง
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 248 ครั้ง (Login 1 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 247 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 41
()

รูปที่ 42
()
  1 2 3   

ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้