Assumption College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 4869 : กิจกรรม “ปลูกกล้า ท้าความดี VSED อาสาเพื่อสังคม”

    เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน  พ.ศ. 2562 มูลนิธิโคเออร์ ร่วมกับ ชมรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (วีเสด) ได้จัดให้มี กิจกรรม “ปลูกกล้า ท้าความดี VSED อาสาเพื่อสังคม”  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมคือนักเรียน และครูจากโรงเรียนในเครือข่ายทั้งหมด 12 โรงเรียน ของชมรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมีภราดา หลุยส์ วิริยะ ฉันทวโรดม ผู้ก่อตั้งชมรม เป็นประธานในการกล่าวเปิด และภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ท่านผู้อำนวยการ เป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรและกล่าวให้โอวาทปิดกิจกรรม ณ ห้อง Auditorium ชั้น 9 อาคารอัสสัมชัญ 2003 โรงเรียนอัสสัมชัญ  เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
    รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม “ปลูกกล้า ท้าความดี VSED อาสาเพื่อสังคม”
1.โรงเรียนอัสสัมชัญ
2.โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา
3.โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
4.โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
5.โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง
6.โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์
7.โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี
8.โรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศม์
9.โรงเรียนยอแซฟ กรุงเทพฯ
10.โรงเรียนเซนต์เทเรซา หนองจอก
11.โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์
12.โรงเรียนกุหลาบวิทยา

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 348 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ:          ผู้โพสต์: มาสเตอร์  กายสิทธิ์    ร่มไมล์
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 233 ครั้ง (Login 5 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 228 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 341
()

รูปที่ 342
()

รูปที่ 343
()

รูปที่ 344
()

รูปที่ 345
()

รูปที่ 346
()

รูปที่ 347
()

รูปที่ 348
()
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18   

ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้