Assumption College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 4883 : ค่ายพัฒนาชีวิตและจิตอาสาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และEP-M.2

    งานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และEP-M.2 ฝ่ายปกครอง โรงเรียนอัสสัมชัญ  นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และEP-M.2 ไปจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตอาสา   เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการทำงาน ทำกิจกรรม และบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม  นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย สามารถอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างสันติสุข  นักเรียนได้แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย และมีทักษะชีวิตที่ดีขึ้น  เคารพและใส่ใจต่อชุมชนของชีวิต   โดยกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้น  ณ  พัฒนากอล์ฟ คลับแอนด์รีสอร์ท  อำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 13 -14 มิถุนายน พ.ศ. 2562

    ในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตอาสาครั้งนี้ คณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และEP-M.2  ได้นำสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆไปมอบให้สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านการุณยเวศม์ ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 202 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ:          ผู้โพสต์: มาสเตอร์  กายสิทธิ์    ร่มไมล์
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 326 ครั้ง (Login 4 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 322 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 201
()

รูปที่ 202
()
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   

ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้