Assumption College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 4917 : กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

                   เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนอัสสัมชัญ จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ  เพื่ออนุรักษ์การใช้ภาษาไทย  ในช่วงเช้ามีการกล่าวสุนทรพจน์วันภาษาไทยแห่งชาติ การขับร้องบทเพลงประกอบจินตลีลา ชื่อชุด "นอย" จากตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมตอนต้น และการแสดงชื่อชุด "ฮักภาษาไทย"จากตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมตอนปลาย  ณ เวทีลานอนุสาวรีย์เจษฎาจารย์ ฟ.ฮีแลร์  และในช่วงกลางวันมีการแข่งขันเกมเกี่ยวกับภาษาไทย ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย   ณ ใต้อาคาร ฟ.ฮีแลร์  โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
                   ภาพถ่ายโดย นักเรียนชมรม Netac  -  พิสิษฐ์   บุญโต  เลขประจำตัว 49209  ม. 6/3 - สรวิชญ์    เศรษฐชัยชาญ  เลขประจำตัว 51634  ม. 3/6

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 30 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  กายสิทธิ์    ร่มไมล์            ผู้โพสต์: มาสเตอร์  กายสิทธิ์    ร่มไมล์
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 282 ครั้ง (Login 0 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 282 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 21
()

รูปที่ 22
()

รูปที่ 23
()

รูปที่ 24
()

รูปที่ 25
()

รูปที่ 26
()

รูปที่ 27
()

รูปที่ 28
()

รูปที่ 29
()

รูปที่ 30
()
  1 2   

ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้