Assumption College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 4913 : พิธีถวายเทียนพรรษา พร้อมผ้าอาบน้ำฝนในเทศกาลเข้าพรรษา ประจําปีการศึกษา 2562

     เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  โรงเรียนอัสสัมชัญ  ได้จัดพิธีแห่และถวายเทียนจำนำพรรษา  ผ้าอาบน้ำฝน พร้อมทั้งเครื่องจตุปัจจัยไทยธรรม  นำไปถวายพระภิกษุ ณ วัดสวนพลู และ วัดม่วงแค  เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา  เพื่อเป็นพุทธบูชา และเป็นการอนุรักษ์ประเพณี  วัฒนธรรมอันดีงามไว้ให้คงอยู่สืบไปชั่วกาลนาน  โ ดยแบ่งขบวนแห่ออกจากโรงเรียนเป็น 2 ขบวน    - ขบวนที่ 1 มี วงกลองยาว นำขบวน คณะครู พนักงาน ผู้แทนนักเรียน โดยมีมิสอรัญญา ทองรับใบ คุณครูอาวุโส เป็นประธานถวายเทียนพรรษา  มาสเตอร์เอกมล สงวนนาม  เป็นผู้นำทางด้านพิธีการทางศาสนา  ถวาย  ณ วัดสวนพลู  เขตบางรัก  กรุงเทพมหานคร    - ขบวนที่ 2 วง AC Band นำขบวนคณะครู พนักงาน ผู้แทนนักเรียน ไปถวาย  ณ วัดม่วงแค  เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร  มีมิสสุทัศน์ษา เกิดปราโมทย์ คุณครูอาวุโส    เป็นประธานถวายเทียนพรรษา  มาสเตอร์นิวัช ตันดี    เป็นผู้นำทางด้านพิธีการทางศาสนา
            ภาพถ่ายโดย นักเรียนชมรม Netac

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 30 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  ชาญชัย    ศรีนิยม  มาสเตอร์  กายสิทธิ์    ร่มไมล์            ผู้โพสต์: มาสเตอร์  กายสิทธิ์    ร่มไมล์
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 326 ครั้ง (Login 1 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 325 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 21
()

รูปที่ 22
()

รูปที่ 23
()

รูปที่ 24
()

รูปที่ 25
()

รูปที่ 26
()

รูปที่ 27
()

รูปที่ 28
()

รูปที่ 29
()

รูปที่ 30
()
  1 2   

ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้