Assumption College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 4907 : พิธีมอบธงกีฬาสี AC Games ประจำปีการศึกษา 2562

         เมื่อวันที่  8 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  งานกีฬา  ฝ่ายกิจกรรม โรงเรียนอัสสัมชัญ จัดพิธีมอบธงกีฬาสี AC Games ประจำปีการศึกษา 2562  โดยมีภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม ที่ปรึกษาอาวุโส เป็นประธานมอบให้แก่ประธานสีตามลำดับ  สำหรับพิธีมอบธงกีฬาสี AC Games ประจำปีการศึกษา 2562 เป็นพิธีการที่จัดขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ประธานสี และเป็นสัญลักษณ์ให้กับทุกๆ สีเพื่อให้นักเรียนทุกคน คณะครู และผู้เกี่ยวข้อง มีความสมัครสมานสามัคคีร่วมมือกัน เตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าชิงชัยในการแข่งขันกีฬาสี AC Games ประจำปีการศึกษา 2562  ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

        สำหรับรายชื่อประธาน และรองประธาน กีฬาสี AC Games ประจำปีการศึกษา 2562 มีดังนี้

สีเหลือง  ประธาน    นายตรีภูทิ      พันธ์อุทัยวัฒน์      นักเรียน English Program M. 6/3
              รองประธาน นายฐานัตถ์     จิรนนท์วงศ์       นักเรียน English Program M. 6/3

สีฟ้า      ประธาน    นายมหานที        สะก๊าส    นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6/3
             รองประธาน    นายวริศ     สุนทรธาราวงศ์    นักเรียน English Program M. 6/1

สีแดง    ประธาน  นายกฤษฏิ์     ไตรรัตนอัศว    นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6/10
             รองประธาน    นายจิรกฤต    จงศิริวาณิช    นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6/10

 สีส้ม     ประธาน  นายอนุชา     คชวงษ์        นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6/8
             รองประธาน    นายภูปกิตต์      กิจการสังวร    นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6/8

 สีเขียว  ประธาน  นายพิสิฐพงศ์         หวังโชติหิรัญ    นักเรียน English Program M. 6/2
             รองประธาน    นายกันต์ธร       โกระวิโยธิน    นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6/7
สีชมพู   ประธาน    นายวชิรเดชา        กัญญามานนท์     นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6/5
             รองประธาน    นายธีรภัทร      แทปประสิทธิ์    นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6/6

        ภาพถ่ายโดย นักเรียนชมรม  Netac   นายธนธรณ์ จิระธนานันต์   (50274) ม.5/8

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 28 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  ชาญชัย    ศรีนิยม  มาสเตอร์  กายสิทธิ์    ร่มไมล์            ผู้โพสต์: มาสเตอร์  กายสิทธิ์    ร่มไมล์
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 926 ครั้ง (Login 5 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 921 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 21
()

รูปที่ 22
()

รูปที่ 23
()

รูปที่ 24
()

รูปที่ 25
()

รูปที่ 26
()

รูปที่ 27
()

รูปที่ 28
()
  1 2   

ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้