Assumption College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 4872 : ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ให้กับ คณะครู นักเรียน

          เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2562  งานสุขอนามัย  ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงเรียนอัสสัมชัญ   จัดโครงการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ เพื่อป้องกันและดูแลรักษาสุขภาพในช่วงหน้าฝนที่จะมีโรคไข้หวัดใหญ่ระบาด  ซึ่งโรคไข้หวัดใหญ่เป็นโรคที่ติดต่อได้ง่าย โดยการไอหรือจามรดกันก็สามารถติดโรคและได้รับผลกระทบที่ตามมาคือ การเกิดภาวะแทรกซ้อนขณะป่วย ซึ่งในปัจจุบันเชื้อไข้หวัดใหญ่มีการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์ทุกปี ทำให้การรักษาใช้เวลานาน เสียค่าใช้จ่ายในการรักษามาก และอาจทำให้ต้องหยุดงานหรือ ขาดเรียนเป็นเวลาหลายวัน ดังนั้นการฉีดวัคซีนจึงเป็นวิธีป้องกันที่ดีที่สามารถลดอัตราการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ได้ และการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่จะช่วยส่งเสริมให้นักเรียน  คณะครู  มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ปราศจากการเป็นโรค จึงจัดโครงการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ให้กับ คณะครู นักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญ  ที่เข้าร่วมโครงการฯ  โดยทีมแพพทย์ และพยาบาลจากโรงพยาบาลพญาไท 3  แขวงปากคลองภาษีเจริญ  เขตภาษีเจริญ  กรุงเทพมหานคร  ณ บริเวณใต้อาคาร ฟ.ฮีแลร์  โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 30 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  กายสิทธิ์    ร่มไมล์            ผู้โพสต์: มาสเตอร์  กายสิทธิ์    ร่มไมล์
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 224 ครั้ง (Login 3 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 221 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 21
()

รูปที่ 22
()

รูปที่ 23
()

รูปที่ 24
()

รูปที่ 25
()

รูปที่ 26
()

รูปที่ 27
()

รูปที่ 28
()

รูปที่ 29
()

รูปที่ 30
()
  1 2   

ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้