Assumption College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 3559 : พิธีสักการะบราเดอร์ฮีแลร์ และเปิดกองถ่ายทำภาพยนตร์ ฟ.ฮีแลร์


เมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 กันยายน 2557 คณะกรรมการจัดสร้างภาพยนตร์ ฟ.ฮีแลร์ ครูฝรั่งแห่งสยามประเทศ  ในนามมูลนิธิบราเดอร์ฮีแลร์ โรงเรียนอัสสัมชัญ  ได้จัดพิธีสักการะบราเดอร์ฮีแลร์ และเปิดกองถ่ายทำภาพยนตร์ ฟ.ฮีแลร์ ครูฝรั่งแห่งสยามประเทศ อย่างเป็นทางการ ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 9 อาคารอัสสัมชัญ 2003 โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิร่วมงานดังต่อไปนี้
1. ภราดาวิริยะ   ฉันทวโรดม    อธิการโรงเรียนอัสสัมชัญ / ประธานในพิธี
2. คุณปณต    อุดม   ประธานคณะกรรมการจัดสร้างภาพยนตร์ ฟ.ฮีแลร์ ครูฝรั่งแห่งสยามประเทศ
3. คุณสุรวงศ์   สัตยาพันธุ์ รองประธานคณะกรรมการจัดสร้างภาพยนตร์ ฟ.ฮีแลร์ ครูฝรั่งแห่งสยามประเทศ
4. คุณรัสรินทร์   ธนเลิศธรารมย์  ผู้ดำเนินงานสร้าง ภาพยนตร์ ฟ.ฮีแลร์ ครูฝรั่งแห่งสยามประเทศ
5. คุณสุรัสวดี   เชื้อชาติ  ผู้กำกับภาพยนตร์ ฟ.ฮีแลร์ ครูฝรั่งแห่งสยามประเทศ
6. คุณเอก       เอี่ยมชื่น  ผู้ประพันธ์บทและผู้กำกับศิลป์ ภาพยนตร์ ฟ.ฮีแลร์ ครูฝรั่งแห่งสยามประเทศ
7. คุณชาญกิจ   ชำนิวิกัยพงศ์  ผู้กำกับภาพ ภาพยนตร์ ฟ.ฮีแลร์ ครูฝรั่งแห่งสยามประเทศ
นอกจากนี้ยังมีคณะทำงานฝ่ายต่างๆ รวมถึงนักแสดงทั้งหมด ได้ร่วมพิธีดังกล่าว โดยมีคุณ เจสัน ยัง และคุณแท็ค ภรัณยู ร่วมพิธีด้วย

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 28 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มาสเตอร์  กายสิทธิ์    ร่มไมล์
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 526 ครั้ง (Login 0 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 526 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 21
()

รูปที่ 22
()

รูปที่ 23
()

รูปที่ 24
()

รูปที่ 25
()

รูปที่ 26
()

รูปที่ 27
()

รูปที่ 28
()
  1 2   

ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้