Assumption College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 4911 : รับการตรวจเยี่ยมตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา

    เมื่อวันที่ 10-12 กรกฎาคม  พ.ศ. 2562  โรงเรียนอัสสัมชัญ รับการตรวจเยี่ยมตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา   จากคณะกรรมงานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา  ฝ่ายการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย นำทีมโดยภราดากิตติศักดิ์ เจริญศรี ผู้อำนวยการ/ประธาน งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา  โดยมีภราดา ดร.ศักดา  สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการ  พร้อมด้วยภราดาวิทยา เทพกอม รองผู้อำนวยการ/หัวหน้าฝ่ายวิชาการ   ภราดากุลชาติ จันทะโชโต หัวหน้าสำนักผู้อำนวยการ /หัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน   คณะผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย  หัวหน้างาน หัวหน้ากลุ่มสาระฯ คณะกรรมการสภานักเรียน ผู้แทนนักเรียน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ  ณ ห้องประชุม 901 ชั้น9 อาคารอัสสัมชัญ 2003 โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 130 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ:          ผู้โพสต์: มาสเตอร์  กายสิทธิ์    ร่มไมล์
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 267 ครั้ง (Login 1 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 266 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 121
()

รูปที่ 122
()

รูปที่ 123
()

รูปที่ 124
()

รูปที่ 125
()

รูปที่ 126
()

รูปที่ 127
()

รูปที่ 128
()

รูปที่ 129
()

รูปที่ 130
()
  1 2 3 4 5 6 7   

ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้