Assumption College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 99 : พิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2552
งานอภิบาล (พระพุทธศาสนา) ฝ่ายกิจการนักเรียน และกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนอัสสัมชัญ ได้ร่วมกันจัดพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2552 ณ บริเวณโถงใต้อาคาร ฟ. ฮีแลร์ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2552 โดยนิมนต์พระภิกษุ จำนวน 9 รูป จากวัดยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร มาประกอบพิธีกรรมทางศาสนา มีมาสเตอร์สุชาติ พินธุรักษ์ หัวหน้าฝ่ายบริการ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยตัวแทนของผู้ปกครอง ผู้บริหาร ครู และนักเรียนโครงการ อสช ชั้น ม . 4/1 เข้าร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา จำนวน 2 ต้น เพื่อนำต้นเทียนพรรษาพร้อมผ้าอาบน้ำฝนไปถวายแด่พระสงฆ์ ณ วัดสวนพลู โดยนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 และ วัดม่วงแค โดยนักเรียนช่วงชั้นที่ 4 ในวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2552 เวลา 13.00 น. การจัดพิธีกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนเห็นความสำคัญของพิธีหล่อเทียนพรรษา และให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามของไทย ในโอกาสเทศกาลวันเข้าพรรษา (8 กรกฎาคม2552) รายงานโดย : งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอัสสัมชัญ
   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 6 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มาสเตอร์  ณัฐพัฒน์    มงคลวรกิจชัย (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่)
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 368 ครั้ง (Login 0 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 368 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()
  1   

ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้