Assumption College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 98 : ต้อนรับคณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
ภราดาทักษะบุตร ไกรประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการ/หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญ กล่าวต้อนรับ ดร.วรนุช ตรีวิจิตรเกษม ผู้อำนวยการ อาจารย์เพ็ญจันทร์ วัฒนมงคล รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนและศาสนกิจ คณาจารย์ คณะกรรมการนักเรียน และผู้นำเชียร์/แปรอักษร โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2552 ณ โถงใต้อาคารอัสสัมชัญ 2003 ในโอกาสมาเยี่ยมเยือนเพื่อสร้างความสมานฉันท์อันดีระหว่างพี่น้องทั้ง 2 โรงเรียน โดยมีคณะภราดา คณะผู้บริหาร คณะกรรมการสภานักเรียน ครู นักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญ ร่วมให้การต้อนรับ รายงานโดย : งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอัสสัมชัญ
   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 6 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มาสเตอร์  ณัฐพัฒน์    มงคลวรกิจชัย (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่)
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 717 ครั้ง (Login 0 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 717 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()
  1   

ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้