Assumption College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 93 : การปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม. 4 – 5 (เช้า), ม. 3 และ EP-M3 (บ่าย)
โรงเรียนอัสสัมชัญ จัดการประชุมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน ประจําปีการศึกษา 2552 เมื่อวันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2552 ณ หอประชุม Louis-Marie Grand Hall ชั้น 6 อาคาร Saint Louis-Marie Memorial Building ในหลักสูตรสถานศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 5 เวลา 08.00 – 12.00 น. และในหลักสูตรสถานศึกษา/English Program ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / EP-M3 เวลา 13.00 – 17.00 น. โดยมีภราดาอานันท์ ปรีชาวุฒิ อธิการ เป็นประธานการประชุม เพื่อชี้แจงนโยบายการบริหารโรงเรียนอัสสัมชัญ มิสสุภาวดี เหลี่ยวเจริญ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ร่วมชี้แจงด้านหลักสูตรการเรียนการสอน รายงานโดย : งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอัสสัมชัญ
   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 6 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มาสเตอร์  ณัฐพัฒน์    มงคลวรกิจชัย (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่)
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 287 ครั้ง (Login 1 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 286 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()
  1   

ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้