Assumption College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 92 : กิจกรรมขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนอัสสัมชัญ ร่วมกับ มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด จัดกิจกรรมการบรรยาย หัวข้อ “ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2552 ณ หอประชุม Louis–Marie Grand Hall ชั้น 6 อาคาร Saint Louis-Marie Memorial Building โดยมี ดร.ธันวา จิตต์สงวน เป็นวิทยากรจากมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด มาบรรยายให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 5 และ EP-M4 - 5 เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีความตระหนัก เข้าใจ และสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ รายงานโดย : งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอัสสัมชัญ
   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 4 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มาสเตอร์  ณัฐพัฒน์    มงคลวรกิจชัย (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่)
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 344 ครั้ง (Login 0 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 344 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()
  1   

ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้