Assumption College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 91 : พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ และปฏิญาณตนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญ ได้ประกอบพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ และปฏิญาณตนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ให้กับนักเรียนที่นับถือศาสนาพุทธ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, EP-M1 และนักเรียนที่เข้าใหม่ ปีการศึกษา 2552 ทุกระดับชั้น เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2552 ณ หอประชุม Louis-Marie Grand Hall ชั้น 6 อาคาร Saint Louis-Marie Memorial Building โดยนิมนต์พระสงฆ์ 9 รูป มาเจริญพระพุทธมนต์ ประธานสภานักเรียนกล่าวนํานักเรียนแสดงตนเป็นพุทธมามกะ และปฏิญาณตน ไม่ผลิต ไม่ค้า ไม่เสพสิ่งเสพติด ไม่เล่นการพนันทุกชนิด มีประธานในพิธี กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนที่เข้าร่วมพิธีฯ ส่วนนักเรียนคาทอลิก ได้ประกอบพิธีบูชามิสซาขอบพระคุณ ณ วัดน้อย ชั้น 10 อาคารอัสสัมชัญ 2003 และนักเรียนที่นับถือศาสนาอิสลาม ทําพิธีขอพรพระเจ้า ณ ห้อง Video Conference ชั้น 3 อาคาร Saint Louis-Marie Memorial Building เพื่อให้นักเรียนได้ปฏิญาณตน ไม่ผลิต ไม่ค้า ไม่เสพสิ่งเสพติด และไม่เล่นการพนันทุกชนิด เช่นกัน รายงานโดย : งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอัสสัมชัญ
   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 6 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มาสเตอร์  ณัฐพัฒน์    มงคลวรกิจชัย (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่)
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 661 ครั้ง (Login 0 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 661 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()
  1   

ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้