Assumption College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 88 : กิจกรรมเนื่องในวันสุนทรภู่
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนอัสสัมชัญ จัดกิจกรรม "สุนทรภู่ ยอดครูกวีไทย" ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๒ เนื่องในโอกาส วันสุนทรภู่ (วันที่ ๒๖ มิถุนายน) ได้มีการแข่งขันการประกวดผลงานของนักเรียนแต่ละระดับชั้น (บูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ) ได้แก่ ระดับ ม.๑ ทำหุ่นเชิดตัวละคร ระดับ ม.๒ วาดภาพตัวละครเรื่องพระอภัยมณี ระดับ ม.๓ จัดป้ายนิเทศเกี่ยวกับสุนทรภู่ ระดับ ม.๔ วาดภาพประกอบคำกลอนผลงานของสุนทรภู่ ระดับ ม.๕ วาดภาพตามจินตนาการในวรรคทองของสุนทรภู่ และระดับ ม.๖ แต่งคำประพันธ์กลอนสุภาพ ๔ บท มีการแสดงนิทรรศการผลงานนักเรียน ที่ใต้อาคาร ฟ.ฮีแลร์ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๒ มีการจำหน่ายหนังสือ ที่ศูนย์วิทยบริการ ชั้น ๓ (บูรณาการกับศูนย์วิทยบริการ) มีการแสดงนาฏยศาลา หุ่นละครเล็ก "โจหลุยส์" (บูรณาการกับงานชมรม) สำหรับนักเรียนชั้น ม.๑-๓ และ EP-M1-3 เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๒ ณ หอประชุม Louis–Marie Grand Hall ชั้น ๖ อาคาร Saint Louis-Marie Memorial Building และมีการกล่าวสุนทรพจน์สดุดี “ความสำคัญของรัตนกวีสุนทรภู่” เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๒ รายงานโดย : งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอัสสัมชัญ
   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 6 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มาสเตอร์  ณัฐพัฒน์    มงคลวรกิจชัย (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่)
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 1040 ครั้ง (Login 0 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 1040 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()
  1   

ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้