Assumption College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 87 : รับมอบเกียรติบัตรโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง
ภราดาอานันท์ ปรีชาวุฒิ อธิการ รับมอบเกียรติบัตร "โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง" เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2552 ณ ลานใต้อาคารอัสสัมชัญ 2003 จากคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนอัสสัมชัญ นำโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ฝ่ายวิชาการ พร้อมทั้งได้รับความร่วมมือ จากคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน เจ้าหน้าที่พนักงานของโรงเรียน ตลอดจนชุมชน และศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา ในการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 จนผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินจากกระทรวงสาธารณะสุข และได้รับรางวัลเกียรติบัตรเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2552 จาก หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รายงานโดย : งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอัสสัมชัญ
   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 2 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มาสเตอร์  ณัฐพัฒน์    มงคลวรกิจชัย (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่)
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 352 ครั้ง (Login 0 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 352 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()
  1   

ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้