Assumption College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 83 : ประมุขอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ มาถ่ายรูปที่ Photo Studio อัสสัมชัญ
เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2552 โรงเรียนอัสสัมชัญ ได้รับเกียรติจากพระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ประมุขอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ มาเยี่ยมเยือนสถาบันเก่า (เป็นอัสสัมชนิก เลขประจำตัว 20515 จบการศึกษาระดับมัธยมต้นจากโรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ) เพื่อถ่ายรูปการแต่งกายในชุดต่างๆ ของท่าน ณ ห้อง Photo Studio ชั้น 5 อาคาร Saint Louis-Marie Memorial Building โดยมีอาจารย์สยาม เอี่ยมพิชัยฤทธิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการถ่ายภาพ จากบริษัท นิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นช่างภาพ ก่อนหน้านี้ พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประมุขสังฆมณฑลนครสวรรค์ ต่อมาสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ประมุขสูงสุดแห่งพระศาสนจักรโรมันคาทอลิก ทรงแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นพระอัครสังฆราชประจำอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ต่อจาก พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ตามรายงานข่าวจากนครรัฐวาติกัน เมื่อช่วงเที่ยงวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2552 (ตรงกับช่วง 17.00 น.ของประเทศไทย) รายงานโดย : งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอัสสัมชัญ
   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 3 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มาสเตอร์  ณัฐพัฒน์    มงคลวรกิจชัย (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่)
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 426 ครั้ง (Login 0 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 426 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()
  1   

ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้