Assumption College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 82 : การประชุมปฐมนิเทศผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมที่ 1-2
ภราดาอานันท์ ปรีชาวุฒิ อธิการ เป็นประธานการประชุมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมปีที่ 1 - 2 ประจําปีการศึกษา 2552 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2552 ณ หอประชุม Louis-Marie Grand Hall ชั้น 6 อาคาร Saint Louis – Marie Memorial Building เพื่อชี้แจงนโยบายการบริหารโรงเรียนอัสสัมชัญ โดยมีมิสสุภาวดี เหลี่ยวเจริญ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ร่วมชี้แจงด้านการเรียนการสอน รายงานโดย : งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอัสสัมชัญ
   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 4 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มาสเตอร์  ณัฐพัฒน์    มงคลวรกิจชัย (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่)
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 301 ครั้ง (Login 0 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 301 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()
  1   

ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้