Assumption College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 81 : มอบรางวัลเป็นขวัญกำลังใจไปแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกที่เยอรมันนี
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2552 ภราดาอานันท์ ปรีชาวุฒิ อธิการ เป็นประธานมอบเงินรางวัลเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง จำนวน 10,000 บาท ให้กับนายภควุฒิ จิรดิลก เลขประจำตัว 43483 ชั้น ม.3/7 ณ ลานใต้อาคารอัสสัมชัญ 2003 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจที่ได้รับการคัดเลือกจาก สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เป็นผู้แทนประเทศไทยในนามนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญ ไปร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระหว่างวันที่ 10-22 กรกฎาคม 2552 ณ เมืองเบรเมน ประเทศเยอรมันนี โดยมีภราดาพิสูตร วาปีโส รองอธิการ/หัวหน้าฝ่าย English Program คณะผู้บริหาร ครู เพื่อนนักเรียน และผู้ปกครอง มาร่วมแสดงความยินดีด้วย รายงานโดย : งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอัสสัมชัญ
   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 4 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มาสเตอร์  ณัฐพัฒน์    มงคลวรกิจชัย (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่)
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 307 ครั้ง (Login 0 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 307 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()
  1   

ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้