Assumption College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 80 : คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ มาศึกษาดูงานอัสสัมชัญ
ซิสเตอร์เทเรซา จันทร์ตรา วัฒนานุกูลพงศ์ ผู้ช่วยผู้จัดการโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ เขตคลองเตย กรุงเทพฯ นำคณะผู้บริหารและคณะครู รวมจำนวน 124 คน มาศึกษาดูงานนอกสถานที่ เมื่อวันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2552 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพฯ เพื่อเยี่ยมชมการจัดการศึกษาของโรงเรียน โดยมีภราดาอานันท์ ปรีชาวุฒิ อธิการ กล่าวต้อนรับ ภราดาพิสูตร วาปีโส รองอธิการ มอบของที่ระลึก และคณะผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระฯ หัวหน้างานฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญ พาคณะผู้มาเยือนเยี่ยมชมไปตามอาคารสถานที่ของฝ่าย / งาน / กลุ่มสาระฯ ต่างๆ อย่างทั่วถึงเป็นกันเอง ก่อนกลับได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ใน "ห้องอาหารครู" AC Canteen ชั้น 2 อาคาร Saint Louis-Marie Memorial Building ด้วย รายงานโดย : งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอัสสัมชัญ
   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 14 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มาสเตอร์  ณัฐพัฒน์    มงคลวรกิจชัย (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่)
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 1048 ครั้ง (Login 1 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 1047 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()
  1   

ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้