Assumption College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 78 : การประชุม Asian Session and Council, YCS 2009
มาสเตอร์กิติสิน จ่างตระกูล ครูประจำงานอภิบาล และเด็กชายศุภวิชญ์ ไกรสมสุข เลขประจำตัว 44470 ชั้นม. 3/1 โรงเรียนอัสสัมชัญ เป็นตัวแทนประเทศไทยไปร่วมประชุม Asian Session and Council, YCS 2009 ที่ St. Lukas Apostolic Centre, Kota Padawan, เมือง Kuching, รัฐ Sarawak ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 4-14 มิถุนายน 2552 มีสาระสำคัญของการประชุม ดังนี้ :- 1) รับทราบปัญหาที่ประเทศต่างๆในทวีปเอเชียกำลังเผชิญอยู่ แบ่งเป็น 3 ปัญหาใหญ่ๆ ได้แก่ ปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหาการขาดแคลนอาหาร ปัญหาสิทธิมนุษยชน เมื่อรับทราบปัญหาแล้วจึงหาแนวทางในการแก้ปัญหาร่วมกัน 2) มอบหมายแต่งตั้งผู้รับผิดชอบดำเนินการและติดตามการดำเนินการโครงการต่างๆตามมติของที่ประชุม เพื่อแก้ไขทั้ง 3 ปัญหา 3) เลือกตั้ง Asian Team ชุดใหม่ 4) จัดตั้งเครือข่าย YCS ระดับเอเชีย สรุปผลการเข้าร่วมการประชุม YCSประเทศไทยได้รับการยอมรับถึงศักยภาพจากนานาประเทศในเอเชีย จึงได้ให้ความไว้วางใจในเรื่องต่างๆ ดังนี้ :- 1) ให้เป็นเจ้าภาพในการจัด IYCS-SEA Session 2009 ระหว่างวันที่ 4-16 สิงหาคม 2552 2) ให้เป็นเจ้าภาพในการจัด IYCS World Council 2011 3) ให้ มาสเตอร์กิติสิน จ่างตระกูล และ เด็กชายศุภวิชญ์ ไกรสมสุข เป็นผู้ประสานงาน (Coordinator) ของทุกประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 4) เด็กชายศุภวิชญ์ ไกรสมสุข ได้รับการทาบทาม เมื่อจบปริญญาตรีแล้วให้ไปทำงานเป็นผู้ประสานงานระดับเอเชีย (Asian Team) ประจำสำนักงาน IYCS-Asia ณ ประเทศฟิลิปปินส์ เป็นเวลา 3 ปี 5) ให้YCSประเทศไทยเป็นประธานกรรมการติดตามโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนอาหาร ในทวีปเอเชีย ข้อมูลโดย : มาสเตอร์กิติสิน จ่างตระกูล รายงานโดย : งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอัสสัมชัญ
   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 6 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มาสเตอร์  ณัฐพัฒน์    มงคลวรกิจชัย (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่)
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 434 ครั้ง (Login 0 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 434 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()
  1   

ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้