Assumption College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 73 : การบรรยายในหัวข้อหัวเราะเพื่อสุขภาพ
งานแนะแนว ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนอัสสัมชัญ จัดกิจกรรมแนะแนวให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 5 และ EP-M 4-5 เข้าฟังการบรรยายในหัวข้อ "หัวเราะเพื่อสุขภาพ" เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2552 ณ หอประชุม Louis-Marie Grand Hall ชั้น 6 อาคาร Saint Louis-Marie Memorial Building โดยได้รับเกียรติจากคุณอมรรัตน์ สุนทรวิภาต อาจารย์พิเศษ มศว.ประสานมิตร และคุณกสานต์ วณิชชานนท์ ประธานดำเนินการชมรมหัวเราะบำบัดแห่งประเทศไทย เป็นคณะวิทยากร ในการบรรยายได้ให้ทั้งความรู้และความบันเทิง มีบรรยากาศของความสนุกสนานครื้นเครงเป็นกันเอง รายงานโดย : งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอัสสัมชัญ
   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 4 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มาสเตอร์  ณัฐพัฒน์    มงคลวรกิจชัย (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่)
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 341 ครั้ง (Login 0 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 341 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()
  1   

ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้