Assumption College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 70 : โรงเรียนอัสสัมชัญประกาศมาตรการป้องกัน เฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่ฯ 2009
มาสเตอร์สุชาติ พินธุรักษ์ หัวหน้าฝ่ายบริการ โรงเรียนอัสสัมชัญ ประกาศมาตรการป้องกัน เฝ้าระวัง และการติดตามสถานการณ์ ของโรคไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ใหม่ 2009 หรือโรคไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ใหม่ ชนิดเอ เอช1เอ็น1 Influenza A (H1N1) ให้กับบุคลากร ครู นักเรียน พนักงานทุกคนของโรงเรียน ได้รับทราบถึงการปฏิบัติการรับมือกับโรคระบาดนี้ โดยได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา ถนนสี่พระยา แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้หวัดใหญ่ฯ 2009 และโรคชิคุนกุนยา ถึงวิธีการดูแลตนเองและการป้องกันตนเองให้ปลอดภัย เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2552 โดยมีภราดาอานันท์ ปรีชาวุฒิ อธิการ ร่วมรับฟังการบรรยาย และภราดาพิสูตร วาปีโส รองอธิการ ให้เกียรติเป็นผู้มอบของที่ระลึกแก่คณะวิทยากรด้วย ข้อมูลโดย : ฝ่ายบริการ รายงานโดย : งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอัสสัมชัญ
   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 6 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มาสเตอร์  ณัฐพัฒน์    มงคลวรกิจชัย (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่)
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 281 ครั้ง (Login 0 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 281 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()
  1   

ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้