Assumption College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 68 : การประชุมสามัญคณะกรรมการสภานักเรียน ครั้งที่ 1/2552
งานสภานักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญ จัดให้มีการประชุมสามัญคณะกรรมการสภานักเรียน ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2552 เวลา 16.00 น. โดยมีภราดาอานันท์ ปรีชาวุฒิ อธิการ กล่าวเปิดการประชุม พร้อมด้วยภราดาทักษบุตร ไกรประสิทธิ์ รองอธิการ/หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน และมาสเตอร์บันลือ จินดาศรี ที่ปรึกษาสภานักเรียน เข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อมอบนโยบายในการทำงานแก่ นายสรวิศ วงศ์บุญสิน ประธานสภานักเรียน และคณะกรรมการฯ ฝ่ายต่างๆ ให้ยึดหลักความมีสัจธรรม การทำความดีความเสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต การเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่รุ่นน้อง การรู้จักประหยัด อดออม แบ่งปัน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ข้อมูลโดย : ฝ่ายกิจการนักเรียน รายงานโดย : งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอัสสัมชัญ
   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 3 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มาสเตอร์  ณัฐพัฒน์    มงคลวรกิจชัย (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่)
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 549 ครั้ง (Login 0 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 549 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()
  1   

ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้