Assumption College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 66 : พิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มีผลงานและการเรียนดีเด่น
ภราดาอานันท์ ปรีชาวุฒิ อธิการโรงเรียนอัสสัมชัญ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มีผลงานและการเรียนดีเด่น เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียนต่อไป เมื่อวันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2552 ณ ลานใต้อาคารอัสสัมชัญ 2003 โดยมีภราดาพิสูตร วาปีโส รองอธิการ/หัวหน้าฝ่าย English Program คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียนและผู้ปกครอง ร่วมแสดงความยินดีด้วย นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา ได้แก่ :- นายชนาวุฒิ คณิตสรพันธุ์ เลขประจำตัว 41530 ชั้นม.6/6 (ปีการศึกษา 2551) ได้คะแนนคณิตศาสตร์ 100 คะแนนเต็ม จากการสอบ O-NET ของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2551 นายยิ่งยง เตชะยิ่งยงชัย เลขประจำตัว 41404 ชั้นม.6/4 (ปีการศึกษา 2551) ได้รางวัลเหรียญทอง จากการแข่งขันการเขียนโปรแกรมออนไลน์ระดับมัธยมศึกษา โดยทำคะแนนได้สูงสุดอันดับ 1 ด้วยคะแนน 390 คะแนน จากคะแนนเต็ม 400 คะแนน นายศิวกร อินทร์คง เลขประจำตัว 48830 ชั้น ม.6/5 ได้รางวัลเหรียญทอง และเกียรติบัตร ได้คะแนนดีเยี่ยม จากการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 5 นายจิรัสย์ ชัยกิตติศิลป์ เลขประจำตัว 42757 ชั้น ม.6/1 ได้รางวัลเหรียญเงิน และเกียรติบัตร ได้คะแนนดีมาก จากการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 5 และนักเรียนในโครงการอัสสัมชัญส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์สู่ระดับชาติ (โครงการ อสช.) ที่มีผลการเรียนเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป จำนวน 58 คน โดยเป็นนักเรียน ม.4/1 จำนวน 29 คน และนักเรียน ม.4/2 จำนวน 29 คน รายงานโดย : งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอัสสัมชัญ
   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 6 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มาสเตอร์  ณัฐพัฒน์    มงคลวรกิจชัย (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่)
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 551 ครั้ง (Login 0 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 551 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()
  1   

ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้