Assumption College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 65 : การอบรมเชิงปฏิบัติการครูชาวต่างชาติ
ภราดาอานันท์ ปรีชาวุฒิ อธิการโรงเรียนอัสสัมชัญ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ "CLASSROOM ACTION RESEARCH" มี ดร. เซ็น แก้วยศ เป็นวิทยากรการอบรมให้กับครูชาวต่างชาติที่สอนในโรงเรียน ประกอบด้วยครูหลักสูตร English Program (EP) จำนวน 28 คน, English Native Speakers (ENS) จำนวน 5 คน, AC-BELL จำนวน 6 คน และครูฝ่ายจัดการ (Administration) จำนวน 7 คน เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2552 ณ ห้อง Video Conference ชั้น 3 อาคาร Saint Louis – Marie Memorial Building
   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 6 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มาสเตอร์  ณัฐพัฒน์    มงคลวรกิจชัย (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่)
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 424 ครั้ง (Login 0 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 424 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()
  1   

ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้