Assumption College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 63 : พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา 2552
งานอภิบาล ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญ นำนักเรียนคาทอลิก ร่วมพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ ในโอกาสเปิดปีการศึกษา 2552 และวันศุกร์ต้นเดือน ของโรงเรียน "ไตรอัสสัมชัญ" (อัสสัมชัญ, อัสสัมชัญศึกษา และอัสสัมชัญคอนแวนต์) เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2552 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เพื่อขอพรจากพระเป็นเจ้า ให้การบริหารการศึกษาและการเรียนการสอนของโรงเรียน มีความเจริญก้าวหน้าอย่างดีตลอดปีการศึกษา 2552 และตลอดไป ในพิธีมีการกล่าวต้อนรับคุณพ่อสุรสิทธิ์ ชุ่มศรีพันธุ์ ที่ท่านได้มาดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสอาสนวิหารอัสสัมชัญองค์ใหม่ ตำแหน่งผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต / ผู้จัดการโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา และทำหน้าที่ในการดูแลสัตบุรุษในเขตอาสนวิหารอัสสัมชัญแห่งนี้ด้วย ภาพ/ข้อมูลโดย : งานอภิบาล รายงานโดย : งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอัสสัมชัญ
   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 4 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มาสเตอร์  ณัฐพัฒน์    มงคลวรกิจชัย (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่)
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 331 ครั้ง (Login 0 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 331 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()
  1   

ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้