Assumption College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 58 : การประชุมนักกีฬาโครงการช้างเผือก
ภราดาพิสูตร วาปีโส รองอธิการโรงเรียนอัสสัมชัญ / หัวหน้าฝ่าย English Program ประชุมนักกีฬาฟุตบอล และนักกีฬาบาสเกตบอล ในโครงการช้างเผือกของโรงเรียน เพื่อชี้แจงนโยบายนักกีฬาโครงการช้างเผือก การปฏิบัติตนตามกฏระเบียบ ตลอดจนความรับผิดชอบในภาระหน้าที ทั้งเรื่องการเรียนและการฝึกซ้อมของนักกีฬา เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2552ณ ห้อง Video Conference 1 ศูนย์วิทยบริการ ชั้น 3 อาคาร Saint Louise - Marie Memorial Building โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร รายงานโดย : งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอัสสัมชัญ
   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 4 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มาสเตอร์  ณัฐพัฒน์    มงคลวรกิจชัย (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่)
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 392 ครั้ง (Login 0 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 392 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()
  1   

ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้