Assumption College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 57 : พิธีคารวะคุณพ่อกอลมเบต์ของนักเรียน ม.1และ EP-M1
โรงเรียนอัสสัมชัญ นำคณะนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1/1-10 และ EP-M1/1-4) เข้าพิธีคารวะคุณพ่อกอลมเบต์ ผู้สถาปนาโรงเรียนอัสสัมชัญ เพื่อฝากตัวเป็นศิษย์ เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2552 ในโอกาสเปิดปีการศึกษา 2552 โดยมีภราดาทักษบุตร ไกรประสิทธิ์ รองอธิการ/หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน กล่าวเกี่ยวกับประวัติและความสำคัญของคุณพ่อกอลมเบต์ พร้อมให้ข้อคิดกับนักเรียน จากนั้นให้นักเรียนทีละห้องพร้อมครูประจำชั้น/ครูผู้ช่วยประจำชั้น เดินแถวไปถวายมาลัยกร ณ อนุสาวรีย์คุณพ่อกอลมเบต์ ลานหน้าอาคารอัสสัมชัญ 2003 และเดินแถวเข้าไปภายในอาสนวิหารอัสสัมชัญ เพื่อประกอบพิธีคารวะ กล่าวบทภาวนาต่อคุณพ่อกอลมเบต์ จบแล้วนำนักเรียนลงไปห้องใต้ดิน เพื่อถวายดอกไม้คารวะ ณ หลุมฝังศพคุณพ่อกอลมเบต์ ใต้อาสนวิหารอัสสัมชัญ
   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 8 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มาสเตอร์  ณัฐพัฒน์    มงคลวรกิจชัย (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่)
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 464 ครั้ง (Login 0 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 464 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()
  1   

ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้