Assumption College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 56 : การแข่งขันการเขียนโปรแกรมออนไลน์ระดับมัธยมศึกษา
งานการสอนคอมพิวเตอร์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ส่งนายยิ่งยง เตชะยิ่งยงชัย เลขประจำตัว 41404 ชั้น ม.6/4 เข้าร่วมการแข่งขันการเขียนโปรแกรมออนไลน์ระดับมัธยมศึกษา (Young Thailand Online Programming Competition: YTOPC) จัดโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2552 ณ อาคาร Kasetsart It Square (KITS) ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ ประกาศผลสอบการแข่งขันเป็นทางการ เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2552 นายยิ่งยง เตชะยิ่งยงชัย ได้รับรางวัลเหรียญทอง โดยทำคะแนนได้สูงสุดอันดับ 1 ด้วยคะแนน 390 คะแนน จากคะแนนเต็ม 400 คะแนน โดยมีนักเรียนตัวแทนทั่วประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้นจำนวน 227 คน ข้อมูล/ภาพ โดย : งานการสอนคอมพิวเตอร์ รายงานโดย : งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอัสสัมชัญ
   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 1 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มาสเตอร์  ณัฐพัฒน์    มงคลวรกิจชัย (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่)
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 340 ครั้ง (Login 0 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 340 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()
  1   

ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้