Assumption College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 54 : บรรยากาศการหาเสียงการเลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2552
งานสภานักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญ จัดหาเสียงการเลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2552 เพื่อส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยในโรงเรียน และฝึกให้นักเรียนได้แสดงบทบาทการเป็นผู้นำอย่างถูกต้องเหมาะสม ตามระเบียบของโรงเรียน จะมีการลงคะแนนเลือกตั้งในวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2552 เวลา 08.10 – 10.10 น. มีผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งจำนวน 3 หมายเลขคือ หมายเลข 1 นายชนกชนม์ สังวรโยธิน เลขประจำตัว 42716 กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม. 6/9 หมายเลข 2 นายพลกฤต ธเนศกิจการัตน์ เลขประจำตัว 42650 กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม. 6/6 หมายเลข 3 นายสรวิศ วงศ์บุญสิน เลขประจำตัว 42728 กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม. 6/4
   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 4 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มาสเตอร์  ณัฐพัฒน์    มงคลวรกิจชัย (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่)
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 445 ครั้ง (Login 0 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 445 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()
  1   

ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้