Assumption College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 53 : พิธีประดับเข็มนักเรียนระดับชั้น ม.4 และ EP-M 4 ปีการศึกษา 2552
ฝ่ายกิจการนักเรียน ร่วมกับ งานแนะแนว โรงเรียนอัสสัมชัญ จัดพิธีประดับเข็ม AC (เข็มตราโรงเรียน) ประจำปีการศึกษา 2552 ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 472 คน และ English Program-Mathayom 4 จำนวน 72 คน เพื่อแสดงสัญลักษณ์การเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนที่สมบูรณ์แบบ โดยมีภราดาอานันท์ ปรีชาวุฒิ อธิการ เป็นประธานในพิธีและกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน มีภราดาพิสูตร วาปีโส รองอธิการ/หัวหน้าฝ่าย English Program ภราดาทักษบุตร ไกรประสิทธิ์ รองอธิการ/หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน คณะกรรมการบริหารโรงเรียนแผนกประถมและมัธยม และคณะครูระดับชั้น ม. 4 และ EP-M 4 เข้าร่วมในพิธี เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2552 ณ หอประชุม Louis-Marie Grand Hall ชั้น 6 อาคาร Saint Louis-Marie Memorial Building ในโอกาสเดียวกันนี้ ทางโรงเรียนได้นิมนต์พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต มาบรรยายธรรม หัวข้อ “ธรรมะกับวัยรุ่น” ให้นักเรียน ม. 4 และ EP-M 4 ฟัง เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินชีวิตของเยาวชนวัยรุ่นได้ประพฤติถูกต้องตามทำนองคลองธรรมด้วย รายงานโดย : งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอัสสัมชัญ
   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 6 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มาสเตอร์  ณัฐพัฒน์    มงคลวรกิจชัย (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่)
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 571 ครั้ง (Login 0 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 571 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()
  1   

ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้