Assumption College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 4917 : กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

                   เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนอัสสัมชัญ จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ  เพื่ออนุรักษ์การใช้ภาษาไทย  ในช่วงเช้ามีการกล่าวสุนทรพจน์วันภาษาไทยแห่งชาติ การขับร้องบทเพลงประกอบจินตลีลา ชื่อชุด "นอย" จากตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมตอนต้น และการแสดงชื่อชุด "ฮักภาษาไทย"จากตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมตอนปลาย  ณ เวทีลานอนุสาวรีย์เจษฎาจารย์ ฟ.ฮีแลร์  และในช่วงกลางวันมีการแข่งขันเกมเกี่ยวกับภาษาไทย ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย   ณ ใต้อาคาร ฟ.ฮีแลร์  โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
                   ภาพถ่ายโดย นักเรียนชมรม Netac  -  พิสิษฐ์   บุญโต  เลขประจำตัว 49209  ม. 6/3 - สรวิชญ์    เศรษฐชัยชาญ  เลขประจำตัว 51634  ม. 3/6

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 30 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  กายสิทธิ์    ร่มไมล์            ผู้โพสต์: มาสเตอร์  กายสิทธิ์    ร่มไมล์
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 807 ครั้ง (Login 0 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 807 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2   

ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้