Assumption College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 4916 : พิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

    เมื่อวันที่  26  กรกฎาคม พ.ศ. 2562   โรงเรียนอัสสัมชัญ  จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา (28 กรกฎาคม) พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  โดยมีภราดาวิทยา   เทพกอม  รองผู้อํานวยการ/หัวหน้าฝ่ายวิชาการ  ประธานในพิธี เปิดกรวยถวายสักการะ   ผู้แทนคุณครูอาวุโส  ผู้แทนผู้ปกครอง  ผู้แทนนักเรียน  ผู้แทนพนักงาน  ถวายพานพุ่มทอง  – พุ่มเงิน ตามลำดับ   ประธานในพิธี กล่าวถวายพระพรชัยมงคลต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์  ณ ลานอนุสาวรีย์เจษฎาจารย์ ฟ.ฮีแลร์ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

        ภาพถ่ายโดย นักเรียนชมรม Netac  -  พิสิษฐ์   บุญโต  เลขประจำตัว 49209  ม. 6/3 - สรวิชญ์    เศรษฐชัยชาญ  เลขประจำตัว 51634  ม. 3/6

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 40 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  กายสิทธิ์    ร่มไมล์            ผู้โพสต์: มาสเตอร์  กายสิทธิ์    ร่มไมล์
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 501 ครั้ง (Login 0 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 501 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2   

ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้