Assumption College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 4913 : พิธีถวายเทียนพรรษา พร้อมผ้าอาบน้ำฝนในเทศกาลเข้าพรรษา ประจําปีการศึกษา 2562

     เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  โรงเรียนอัสสัมชัญ  ได้จัดพิธีแห่และถวายเทียนจำนำพรรษา  ผ้าอาบน้ำฝน พร้อมทั้งเครื่องจตุปัจจัยไทยธรรม  นำไปถวายพระภิกษุ ณ วัดสวนพลู และ วัดม่วงแค  เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา  เพื่อเป็นพุทธบูชา และเป็นการอนุรักษ์ประเพณี  วัฒนธรรมอันดีงามไว้ให้คงอยู่สืบไปชั่วกาลนาน  โ ดยแบ่งขบวนแห่ออกจากโรงเรียนเป็น 2 ขบวน    - ขบวนที่ 1 มี วงกลองยาว นำขบวน คณะครู พนักงาน ผู้แทนนักเรียน โดยมีมิสอรัญญา ทองรับใบ คุณครูอาวุโส เป็นประธานถวายเทียนพรรษา  มาสเตอร์เอกมล สงวนนาม  เป็นผู้นำทางด้านพิธีการทางศาสนา  ถวาย  ณ วัดสวนพลู  เขตบางรัก  กรุงเทพมหานคร    - ขบวนที่ 2 วง AC Band นำขบวนคณะครู พนักงาน ผู้แทนนักเรียน ไปถวาย  ณ วัดม่วงแค  เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร  มีมิสสุทัศน์ษา เกิดปราโมทย์ คุณครูอาวุโส    เป็นประธานถวายเทียนพรรษา  มาสเตอร์นิวัช ตันดี    เป็นผู้นำทางด้านพิธีการทางศาสนา
            ภาพถ่ายโดย นักเรียนชมรม Netac

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 30 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  ชาญชัย    ศรีนิยม  มาสเตอร์  กายสิทธิ์    ร่มไมล์            ผู้โพสต์: มาสเตอร์  กายสิทธิ์    ร่มไมล์
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 713 ครั้ง (Login 1 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 712 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2   

ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้