Assumption College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 4911 : รับการตรวจเยี่ยมตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา

    เมื่อวันที่ 10-12 กรกฎาคม  พ.ศ. 2562  โรงเรียนอัสสัมชัญ รับการตรวจเยี่ยมตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา   จากคณะกรรมงานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา  ฝ่ายการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย นำทีมโดยภราดากิตติศักดิ์ เจริญศรี ผู้อำนวยการ/ประธาน งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา  โดยมีภราดา ดร.ศักดา  สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการ  พร้อมด้วยภราดาวิทยา เทพกอม รองผู้อำนวยการ/หัวหน้าฝ่ายวิชาการ   ภราดากุลชาติ จันทะโชโต หัวหน้าสำนักผู้อำนวยการ /หัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน   คณะผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย  หัวหน้างาน หัวหน้ากลุ่มสาระฯ คณะกรรมการสภานักเรียน ผู้แทนนักเรียน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ  ณ ห้องประชุม 901 ชั้น9 อาคารอัสสัมชัญ 2003 โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 130 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ:          ผู้โพสต์: มาสเตอร์  กายสิทธิ์    ร่มไมล์
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 667 ครั้ง (Login 1 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 666 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3 4 5 6 7   

ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้