Assumption College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 4910 : อัสสัมชัญ บันทึกข้อตกลงทางวิชาการ ภาควิชาศิลปะการแสดง ม.กรุงเทพ เปิดหลักสูตรอาชีพ “แผนการเรียนศิลป์-ศิลปะการแสดง”

     เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2562 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพฯ ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ ลงนามบันทึกข้อตกลงด้านวิชาการ กับ ภาควิชาศิลปะการแสดง ม.กรุงเทพ โดย ผศ.พรรณศักดิ์ สุขี ผู้อำนวยการศิลป์ คณะละคร/หัวหน้าภาควิชาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เป็นผู้ลงนาม มี ภราดาวิทยา เทพกอม รองผู้อำนวยการ/หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ภราดากุลชาติ จันทะโชโต หัวหน้าสำนักผู้อำนวยการ มิสณัฎฐี เจริญเกียรติบวร ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายวิชาการ โรงเรียนอัสสัมชัญ อาจารย์ชาตรี ตั้งวงษ์พิมุข อาจารย์สุเมธ ป้อมป้องภัย อาจารย์ประจำภาควิชาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ร่วมเป็นสักขีพยาน
    สำหรับบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)ในครั้งนี้ เป็นการสร้างหลักสูตร “ศิลปะการแสดง พรีเมี่ยม” เพื่อใช้ในการเรียนการสอนของแผนการเรียนศิลป์-ศิลปะและการแสดง (Arts – Performing) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนอัสสัมชัญ เพื่อเปิดโอกาสในการพัฒนาความสามารถของผู้เรียนยุคใหม่ที่มีความสนใจเฉพาะทางให้เขาได้ค้นพบตนเองไปให้ถึงเป้าหมายสูงสุด และเป็นการเตรียมความพร้อมในการรองรับอาชีพในอนาคต
    หลักสูตร “ศิลปะการแสดง พรีเมี่ยม” ถูกออกแบบโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณศักด์ สุขี หัวหน้าภาควิชาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ บุคคลสำคัญ หรือ Expert วงการศิลปะการแสดงของไทยมากว่า 30 ปี   หลักสูตร “ศิลปะการแสดง” นั้นมีความสำคัญในฐานะศาสตร์และศิลป์เพื่อการพัฒนา มิใช่แค่เพียงความบันเทิงและยกระดับทางอารมณ์เพียงเท่านั้น ดังจะเห็นได้ว่าอุตสาหกรรมบันเทิงที่เติบโตทำมาซึ่งความเจริญทางเศรษฐกิจ และหากเนื้อหาสาระของศิลปะการแสดงมีคุณค่าสูงย่อมยกระดับจากความบันเทิงไปสู่ “วิจิตรศิลป์” ซึ่งมีมูลค่าทั้งเชิงเนื้อหาและฝีมือ สามารถนำพาประเทศสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้อย่างเป็นรูปธรรม   ดังนั้น วิชา “ศิลปะการแสดงสมัยใหม่” ควรได้รับการบรรจุเข้าในหลักสูตรการศึกษาทุกระดับ เพื่อสร้างประชากรที่มีคุณภาพทั้งทางอารมณ์ สติปัญญา สร้างอาชีพและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ตลอดจนความรุ่งเรืองทางวัฒนธรรมของชาติ โดยทาง โรงเรียนอัสสัมชัญ ได้มีความมุ่งมั่นที่จะนำหลักสูตรนี้เปิดนำร่องใช้กับนักเรียนแผนการเรียนศิลป์ – ศิลปะการแสดง (Arts – Performing) ระดับชั้น ม.ปลาย เป็นระดับแรก เริ่มตั้งแต่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านมา
    ทั้งนี้ ตลอด 3 ปี ผู้เรียนจะถูกบ่มเพาะ ความเป็น “ศิลปิน” และ “ผู้สร้างสรรค์งานศิลปะการแสดง” มีระบบการเรียนเหมือนโรงเรียนการละครในประเทศสหรัฐอเมริกา มีกระบวนการสอน หรือ Pedagogy (เพ็ดดะกอจยี) ที่ที่มีคุณภาพ เข้มข้น จากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางทั้งอาจารย์มหาวิทยาลัย และวิทยากรพิเศษที่จะเคี่ยวเข็ญให้ผู้เรียนไปให้ถึงเป้าหมาย รายวิชาเฉพาะทางที่จะสร้างทักษะแก่ผู้เรียน อาทิ วิชาทักษะสร้างสรรค์ศิลปะการแสดง (Performance Craftsmanship) วิชาการแสดง (Acting) วิชาการกํากับการแสดง (Directing) วิชาขับร้อง และดนตรี (Musical Performance) วิชาการเคลื่อนไหวร่างกายบนเวที และนาฏลีลา (Movement for Stage) วิชาการเขียนบท (Script Writing) วิชาการออกแบบเพื่อการแสดง (Scenography) วิชาละครเพื่อการพัฒนา (Theatre for Development) วิชาการบริหารจัดการศิลปะการแสดง (Performing Arts Management) เป็นต้น นอกจากนี้ ผู้เรียนยังได้ฝึกฝนทักษะเฉพาะทาง พร้อมลงมือปฎิบัติงานการแสดงจริงทั้งเบื้องหน้า เบื้องหลัง กับ คณะละครมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (BU Theatre Company) ก่อนเข้าสู่การศึกษาระดับสูงในรั้วมหาวิทยาลัย และส่งต่อไปยังสายงานอาชีพในอุตสาหกรรมของบันเทิงไทยและระดับโลก

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 36 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  ชาญชัย    ศรีนิยม            ผู้โพสต์: มาสเตอร์  ชาญชัย    ศรีนิยม
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 766 ครั้ง (Login 2 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 764 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2   

ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้