Assumption College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 4909 : พิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562

    เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม  พ. ศ.  2562 งานอภิบาลศาสนาพุทธ  ร่วมกับฝ่ายกิจกรรม โรงเรียนอัสสัมชัญ จัดให้มีพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562  เพื่อให้นักเรียนเห็นความสำคัญของพิธีหล่อเทียนพรรษา และให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามของไทย  เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา (ปีนี้ตรงกับวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) โดยนิมนต์พระภิกษุ จำนวน 9 รูป จากวัดยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เจริญพุทธมนต์ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากมิสปราณี   สัมมาทรัพย์  คุณครูอาวุโส   เป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้แทนคณะครู ผู้แทนผู้ปกครอง และผู้แทนนักเรียน  ร่วมกันหล่อเทียนพรรษา จำนวน 2 ต้น ณ บริเวณใต้อาคาร ฟ. ฮีแลร์  โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
    สำหรับเทียนพรรษาทั้ง 2 ต้น จะได้นำไปถวายแด่พระสงฆ์ ณ วัดสวนพลู และวัดม่วงแค ในวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  เพื่อเป็นพุทธบูชาต่อไป

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 64 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  กายสิทธิ์    ร่มไมล์            ผู้โพสต์: มาสเตอร์  กายสิทธิ์    ร่มไมล์
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 651 ครั้ง (Login 2 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 649 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3 4   

ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้