Assumption College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 4907 : พิธีมอบธงกีฬาสี AC Games ประจำปีการศึกษา 2562

         เมื่อวันที่  8 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  งานกีฬา  ฝ่ายกิจกรรม โรงเรียนอัสสัมชัญ จัดพิธีมอบธงกีฬาสี AC Games ประจำปีการศึกษา 2562  โดยมีภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม ที่ปรึกษาอาวุโส เป็นประธานมอบให้แก่ประธานสีตามลำดับ  สำหรับพิธีมอบธงกีฬาสี AC Games ประจำปีการศึกษา 2562 เป็นพิธีการที่จัดขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ประธานสี และเป็นสัญลักษณ์ให้กับทุกๆ สีเพื่อให้นักเรียนทุกคน คณะครู และผู้เกี่ยวข้อง มีความสมัครสมานสามัคคีร่วมมือกัน เตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าชิงชัยในการแข่งขันกีฬาสี AC Games ประจำปีการศึกษา 2562  ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

        สำหรับรายชื่อประธาน และรองประธาน กีฬาสี AC Games ประจำปีการศึกษา 2562 มีดังนี้

สีเหลือง  ประธาน    นายตรีภูทิ      พันธ์อุทัยวัฒน์      นักเรียน English Program M. 6/3
              รองประธาน นายฐานัตถ์     จิรนนท์วงศ์       นักเรียน English Program M. 6/3

สีฟ้า      ประธาน    นายมหานที        สะก๊าส    นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6/3
             รองประธาน    นายวริศ     สุนทรธาราวงศ์    นักเรียน English Program M. 6/1

สีแดง    ประธาน  นายกฤษฏิ์     ไตรรัตนอัศว    นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6/10
             รองประธาน    นายจิรกฤต    จงศิริวาณิช    นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6/10

 สีส้ม     ประธาน  นายอนุชา     คชวงษ์        นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6/8
             รองประธาน    นายภูปกิตต์      กิจการสังวร    นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6/8

 สีเขียว  ประธาน  นายพิสิฐพงศ์         หวังโชติหิรัญ    นักเรียน English Program M. 6/2
             รองประธาน    นายกันต์ธร       โกระวิโยธิน    นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6/7
สีชมพู   ประธาน    นายวชิรเดชา        กัญญามานนท์     นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6/5
             รองประธาน    นายธีรภัทร      แทปประสิทธิ์    นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6/6

        ภาพถ่ายโดย นักเรียนชมรม  Netac   นายธนธรณ์ จิระธนานันต์   (50274) ม.5/8

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 28 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  ชาญชัย    ศรีนิยม  มาสเตอร์  กายสิทธิ์    ร่มไมล์            ผู้โพสต์: มาสเตอร์  กายสิทธิ์    ร่มไมล์
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 1140 ครั้ง (Login 5 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 1135 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2   

ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้