Assumption College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 4906 : ประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่1/ 2562 สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ


    เมื่อวันที่  7 กรกฎาคม  พ.ศ. 2562 สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ  จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่1/ 2562  โดยมี ดร.ชาติชาย นรเศรษฐาภร นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร สมาชิกร่วมประชุม  เพื่อชี้แจงผลการดำเนินงาน สรุปงบประมาณ ปี 2561 ของสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ ให้แก่สมาชิกได้รับทราบ   ณ ห้องประชุม Louis – Marie Grand  Hall  ชั้น 6  อาคาร Saint  Louis Marie  Memorial  Building    โรงเรียนอัสสัมชัญ  เขตบางรัก  กรุงเทพมหานคร

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 46 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  ชาญชัย    ศรีนิยม            ผู้โพสต์: มาสเตอร์  กายสิทธิ์    ร่มไมล์
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 683 ครั้ง (Login 3 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 680 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3   

ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้